Vragen over het Coronavirus (COVID-19)? Coronavirus

Opleiding en loopbaan

Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch Psycholoog, waarbij hij in twee ‘maiors’ afstudeerde: de psychoanalyse en de experiëntiele  client-centered Therapy. Hij specialiseerde zich echter  nadien in de neuropsychologie en de psychodiagnostiek.

Momenteel is hij deeltijds verbonden aan het Gents psychiatrisch ziekenhuis ‘Gent-Sleidinge’, alwaar hij verantwoordelijk is voor alle diagnostiek. Voorts werkte hij meerdere jaren in RVT’s en bejaardentehuizen, waar hij nog steeds ambulant aan verbonden is, voor zowel diagnostiek als opleiding/begeleiding van personeel en bewonersfamilie. Hij was tevens werkzaam in de palliatieve begeleiding in een dagcentrum te Oostende,

Hij is een ‘op de rol erkend’ gerechtsexpert inzake psychodiagnostiek, en is verbonden aan meerdere Hogescholen waar hij voornamelijk rond dementie en diagnostiek doceert, alsook binnen het postgraduaat Psychodiagnostiek bij Volwassenen.  

Hij is tevens auteur van alle gevalideerde en genormeerde Nederlandstalige vragenlijsten omtrent Mentale Veerkracht bij jongeren en volwassenen, alsook van de ‘Palliatieve Palletschaal’, schreef mee aan de nieuwe versie van de ‘Fit In Je Hoofd’- website van de overheid om mentale gezondheid te kunnen inschatten, en is schrijver van de boeken ‘Veerkracht’ en ‘Jongerenveerkracht’.

Mede door deze pionierspositie in het Nederlandstalige vakgebied inzake mentale veerkracht en de risicotaxatie op het vlak van bijvoorbeeld burnoutdepressie of zelfmoord, is hij ook betrokken bij meerdere organisaties die instaan voor de diagnose, behandeling en/of preventie van burnout, en wordt hij ook steeds vaker gevraagd om binnen bedrijven een risicoanalyse rond burnout te doen bij de personeelsleden.

Door het succes van zijn boek “Veerkracht” heeft Michael zijn volgend boek gericht op jongeren “Jongerenveerkracht”.  En ook hier de bijpassende meetschalen ontwikkeld.

We kunnen gerust stellen dat Michaël een autoriteit is in zijn vakgebied.