Vragen over het Coronavirus (COVID-19)? Coronavirus

  • longziekten
  • allergie
  • aandachtsgebied: chronische longaandoeningen

Afgestudeerd:

  • Docter in de genees-, heel- en verloskunde / RUG / 1989
  • Specialisatie inwendige Ziekten en Longziekten / RUG / 1995

Bijzondere interesse:


22 jaar ervaring als internist – longarts in het AZ Alma te Eeklo

Een autoriteit als het over rookstop begeleiding gaat